Ψηφιακά Υποβοηθούμενη Χειρουργική

Ψηφιακά Υποβοηθούμενη Χειρουργική

Η Πραγματοποίηση επεμβάσεων Ολικών Αρθροπλαστικών Ισχίου & Γόνατος με την Καθοδήγηση Λογισμικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή τελευταίας γενιάς αφορά την πιο σύγχρονη αντιμετώπιση στον χώρο της Παθητικής Ρομποτικής Χειρουργικής. Με την  μέθοδο αυτή, όλα τα ανατομικά δεδομένα του ασθενή χαρτογραφούνται διεγχειρητικά με στόχο τις πιο ακριβείς οστεοτομίες για την αρτιότερη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Επιπλέον, πραγματοποιείται κινηματική προσομοίωση της άρθρωσης πριν και μετά την τοποθέτηση των προθέσεων με στόχο την βέλτιστη μετεγχειρητική βάδιση και το υψηλότερο αίσθημα ικανοποίησης του ασθενούς.

 

Ψηφιακά Υποβοηθούμενη Χειρουργική
Σχετικά προϊόντα