Σχετικά με την εταιρεία

Σχετικά με την Εταιρεία

Το όραμα μας

Στην εταιρεία IAMEX εστιάζουμε στην παροχή αποτελεσματικών προτάσεων για την συμβολή μας στην πλήρη αποκατάσταση και αποθεραπεία των ασθενών, παρέχοντας πρωτοποριακά και υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το όραμά μας είναι η εταιρεία μας να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στην αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων με προτάσεις που αναγνωρίζονται για την αξιοπιστία τους, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία τους καθώς και να παρέχουμε ένα ιδανικό, σταθερό περιβάλλον εργασίας στο ανθρώπινο δυναμικό μας.

Η στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία μας για την επίτευξη των στόχων της βασίζεται στην εμπειρία της διοίκησης, της συνεχούς εκπαίδευσης και προσεκτικής επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού, την τεχνογνωσία του τμήματος πωλήσεων, την παροχή υπηρεσιών όλο το 24ωρο και την ευέλικτη αποθήκη με την ευρεία γκάμα υλικών που καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της.

Οι αξίες μας

Στην ΙΑΜΕΧ επικεντρωνόμαστε στην ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών μας. Παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στοχεύουμε στην υποστήριξη των πελατών μας με την ευρεία γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας και με τις αξίες μας ως εταιρεία.

Φροντίδα και σεβασμός στον ασθενή

Στόχος μας είναι όχι μόνο να καλύπτουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας αλλά μέσω των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας να συμβάλουμε στην βελτίωση της υγείας των ασθενών παρέχοντας προτάσεις εξατομικευμένης υποστήριξης.

Υψηλή Ποιότητα και Καινοτομία

Εστιάζουμε στον εκτεταμένο ποιοτικό έλεγχο και αναζητούμε την επιστημονική διαφοροποίηση, επιτυγχάνοντας συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού που κατασκευάζουν πρωτοποριακά προϊόντα και εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (MIS).

Εταιρική Ακεραιότητα και Διαφάνεια

Εστιάζουμε στην εταιρική μας κουλτούρα ως θεμέλιο της φήμης και της επιτυχίας της εταιρείας μας. Ακολουθούμε εσωτερικές διαδικασίες και πρακτικές που προάγουν την εμπιστοσύνη, την πίστη, την διαφάνεια, την προσωπική ανάπτυξη και την επαγγελματική επιτυχία.

Αυτοβελτίωση

Έχουμε ιστορικό στην παροχή μοναδικών ευκαιριών κατάρτισης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, συνεισφορά και γενικότερη αρωγή στην επιστημονική εκπαίδευση. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τόσο τους πελάτες μας όσο και την ομάδα μας για να επεκτείνουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση.

Αξιοπιστία

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων της εταιρείας μας περιλαμβάνει την άρτια οργανωτική της δομή, τις ακολουθούμενες πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξη της Διαχείρισης της Ασφάλειας των πληροφοριών. Μέσω των οργανωμένων δομών και ανατεθιμένων ρόλων, η εταιρεία προστατεύει τις πληροφορίες της από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή. Όλα τα στελέχη της εταιρείας έχουν δέσμευση εφαρμογής της πολιτικής ασφάλειας της εταιρείας εφόσον διαχειρίζονται ή σχετίζονται με πληροφοριακούς πόρους. Αντίστοιχη δεσμευτική υποχρέωση έχουν και οι συνεργάτες της εταιρείας που δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό της.

Ομαδικότητα

"Τα σπουδαία πράγματα στις επιχειρήσεις, δεν γίνονται ποτέ από ένα άτομο· γίνονται από μια ομάδα ανθρώπων." Steve Jobs.

Στην IAMEX λειτουργούμε όλοι με ομαδικό πνεύμα και σεβασμό στους συνεργάτες μας ενθαρρύνοντας ιδέες και προτάσεις βελτίωσης. Η ομαδικότητα είναι ο καλύτερος δείκτης ανάπτυξης μίας εταιρείας και επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποιήσεις

Η IAMEX ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO13485:2016 και την απόφαση ΔΥ8δ/1348 του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας υλοποιείται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ποιότητας και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας και των σχέσεών της με τους πελάτες. 

Μέσω της συνεχούς τήρησης των σχετικών διαδικασιών και της επεξεργασίας των συναγόμενων συμπερασμάτων, επιτυγχάνεται ανασκόπηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

Εγκαταστάσεις

 

Η έδρα μας βρίσκεται στη Νέα Κηφισιά με αποθήκες και χώρους γραφείων 3.500 m2 καθώς και εσωτερικές εγκαταστάσεις εκπαίδευσης για τους συνεργάτες και το προσωπικό μας. Ο εκτεταμένος χώρος και η εύκολη πρόσβαση για το εσωτερικό τμήμα logistics αύξησε σημαντικά την ποιότητα στους χρόνους παράδοσης και την γενικότερη εξυπηρέτηση της αγοράς.

Πιστοποιήσεις

Οργανόγραμμα

 

 

 

Το οικογενειακό περιβάλλον της εταιρείας μας εξασφαλίζει στο προσωπικό της κλίμα ασφάλειας και προάγει την ομαδική συνεργασία μέσα σε πλαίσια υγιών ανθρώπινων σχέσεων. Η ιεραρχική δομή περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και το προσωπικό περιλαμβάνει πλέον των 50 εργαζόμενων, κατανεμημένα σύμφωνα με την παραπάνω οργανωτική διοικητική δομή στο οργανόγραμμα.