Ολική Αρθροπλαστική Ώμου

Ολική Αρθροπλαστική Ώμου

Η ολική αρθροπλαστική ώμου είναι μια χειρουργική επέμβαση στην οποία η άρθρωση του ώμου αντικαθίσταται από προσθετικά εμφυτεύματα. Η ολική αντικατάσταση ώμου σημαίνει αντικατάσταση τόσο της ωμογλήνης όσο και της κεφαλής του βραχιονίου. Υπάρχουν δύο συνδυασμοί των εμφυτευμάτων : Ο κλασικός και ο ανάστροφος.

Ολική Αρθροπλαστική Ώμου
Σχετικά προϊόντα