Συμπίεση

Παροχή Συμπίεσης

Τα συστήματα συμπίεσης 3M™ Coban™ 2 έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν άνετη, θεραπευτική συμπίεση για τη θεραπεία φλεβικών ελκών στα πόδια, για το λεμφοίδημα και άλλες καταστάσεις όπου η θεραπεία συμπίεσης είναι κατάλληλη.

Παροχή Συμπίεσης
Σχετικά προϊόντα